ΕΔΕΕ

FORECOMM_s

Στόχος της FORECOMM_s είναι να καταγράψουμε και να δώσουμε στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, την εκτίμηση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την επικοινωνία στην Ελλάδα, είτε από την πλευρά των διαφημιζόμενων είτε από την πλευρά των εταιρειών επικοινωνίας, σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών της αγοράς μας.

Δείτε το report του Α' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Β' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Γ' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Δ' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Ε' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του ΣΤ' κύματος της έρευνας  εδώ.

Δείτε το report του Ζ' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Η' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Θ' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του Ι' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του IA' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του IΒ' κύματος της έρευνας εδώ.

Δείτε το report του IΓ' κύματος της έρευνας εδώ.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece