ΕΔΕΕ

Αρχείο Κατάθεσης Δημιουργικών Ιδεών

Για το Creative Registry, μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα σε δύο αντίτυπα και να την καταθέσετε, μαζί με το σφραγισμένο υλικό, στη γραμματεία του ΟΠΔΔΕ, Υπερείδου 7, 105 58 Αθήνα, τηλ.: 210-3246.215.

Απόδειξη Παραλαβής Σφραγισμένου Φακέλου

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece