ΕΔΕΕ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διαφημιστική Δαπάνη - Media Services
http://media.mediaservices.gr

'Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)
http://www.eihea.gr

'Ενωση Παραγωγών Κινηματογράφου - Τηλεόρασης (ΠΑΚΤ)
http://www.pact.gr

Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΙΕπ)
http://www.instofcom.gr

Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και ΄Ερευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)
http://www.sedea.gr

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)
http://www.see.gr

Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας Ελλάδος
http://www.edeedigital.gr

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
http://www.sde.gr

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
http://www.sev.org.gr

Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ)
http://www.regionalpress.gr

Το Κόκκινο Βιβλιαράκι του Κειμενογράφου
http://www.copywriters-redbook.gr

AGB Nielsen Media Research
http://www.agbnielsen.gr

Interactive Advertising Bureau (Iab Hellas)
http://www.iab.gr

Effie Hellas
http://www.effie.gr

Ermis Awards
http://www.ermisawards.gr

European Association of Communications Agencies (EACA)
http://www.eaca.eu

Federation of European Direct and Interactive Marketing (FEDMA)
http://www.fedma.org

Interactive Marketing Communications - European Awards (IMCC)
http://www.imceuropeanawards.com

International Communications Consultancy Organisation (ICCO)
http://www.iccopr.com

Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση (Digea)
www.digea.gr

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
www.eede.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ)
www.eede.gr

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
www.iobe.gr

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ)
www.iom.gr

European Advertising Standards Alliance (EASA)
www.easa-alliance.org

International Advertising Association (ΙΑΑ)
www.iaaglobal.org

International Chamber of Commerce (ICC)
www.iccwbo.org

Advertising Education Forum (AEF)
www.aeforum.org

Advertising Information Group (AIG)
www.aig.org

Association of Commercial Television in Europe (ACT)
www.acte.be

European Group of Television Advertising (EGTA)
www.egta.com

European Federation of Magazine Publishers (FAEP)
http://www.faep.org

European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR)
www.esomar.org

Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA)
www.fedsa.be

Federation of Outdoor Advertising (FEPE)
www.fepe.com

Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
www.iabeurope.eu

Interactive Advertising Bureau USA (IAB USA)
www.iab.net

World Federation of Advertisers (WFA)
www.wfanet.org

Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ)
www.europa.eu.int

World Advertising Research Center (WARC)
www.warc.com

Adforum
www.adforum.com

Cannes Lions International Advertising Festival
www.canneslions.com

Clio Awards
www.clioawards.com

Effie Awards
www.effie.org

AdAge.com
www.adage.com

Adweek.com
www.adweek.com

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece