ΕΔΕΕ

«Η Διαφήμιση – Επικοινωνία σε αριθμούς»

εκδίδεται, ανά διετία από την Ένωση, προκειμένου να εκφραστεί με ποσοτικά στοιχεία η εικόνα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του χώρου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικής οικονομίας, παρουσιάζει σημαντικό αριθμό ανάπτυξης, συγκεντρώνει στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου και παράγει καθημερινά καινοτομία.

Census ΕΔΕΕ - Μάιος 2009

Census ΕΔΕΕ - Ιούνιος 2011

Census ΕΔΕΕ - Ιούνιος 2013

Census ΕΔΕΕ - Ιούνιος 2015

Census ΕΔΕΕ - Ιούνιος 2017

Census ΕΔΕΕ - Ιούνιος 2019

Census ΕΔΕΕ - Νοέμβριος 2021

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece