ΕΔΕΕ

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων

Ο Τομέας Δημοσίων Σχέσεων αριθμεί σήμερα 20 εταιρίες μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από τους:
Γιώργος Λιμπέρης Palladian Communications Specialists
Δημήτρης Ρούλιας Out of the Box
Γιώργος Σιάφης Action Global Communications Hellas
Ελένη Σουράνη Socialdoo

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΔΕΕ (Άρθρο 4, παρ. 2), στον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων εντάσσονται εταιρίες δημοσίων σχέσεων (public relations) και δημοσίων υποθέσεων (public affairs), εταιρίες event marketing και οργάνωσης-εκμετάλλευσης χορηγιών. 

Ο Τομέας Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ, στα πλαίσια λειτουργίας της Ένωσης, ενώνει, ενισχύει και προωθεί τα αντικείμενα που υπάγονται σε αυτόν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ των βασικών σκοπών του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνονται:

- Η δημιουργία προτύπων στην παροχή υπηρεσιών των αντικειμένων που υπάγονται σε αυτόν και η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωσή τους.
- Η προβολή και προώθηση της επιστήμης και των πρακτικών των αντικειμένων που υπάγονται σε αυτόν, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και η ενίσχυση και εδραίωσή τους σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής
- Η διαρκής αναγνώριση από την Πολιτεία, τη Διοίκηση και κάθε είδους κοινωνικό και οικονομικό φορέα, ή άλλο οργανισμό της χρήσεως των υπηρεσιών των αντικειμένων που υπάγονται στον
- Η διεκδίκηση της συμμετοχής σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση της συμμετοχής αυτής.
- Η προαγωγή και εμβάθυνση των καλών σχέσεων συνεργασίας με τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
- Η προώθηση των οικονομικών θεμάτων των εταιριών μελών του Τομέα.
- Η παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να ενημερωθείτε εκτενέστερα για τον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων και τις πρωτοβουλίες του, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το microsite του Τομέα www.puplicrelations.gr

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece