ΕΔΕΕ

Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιριών (ΟΠΔΔΕ)

Σκοπός του Οργανισμού είναι η προστασία όλων γενικώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιριών επί των οπτικοακουστικών έργων τους (κινηματογραφικών και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων), των ραδιοφωνικών διαφημιστικών μηνυμάτων, των διαφημιστικών καταχωρήσεων στις εφημερίδες, τα περιοδικά και, εν γένει, κάθε μορφής έντυπο, καθώς και κάθε άλλης επικοινωνίας στην οποία εμπεριέχεται έργο προστατευόμενο από τις διατάξεις της περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων νομοθεσίας, σε οποιοδήποτε μέσο και αν γίνεται χρήση του, όπως, ενδεικτικώς, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση (ασύρματη, καλωδιακή ή δορυφορική), στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο, σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών ή ψηφιακών βάσεων δεδομένων, κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΠΔΔΕ μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία του ΟΠΔΔΕ, τηλ.: 210-3246.215 και στο www.opdde.gr.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece