ΕΔΕΕ

Αυτοδέσμευση - Αυτορρύθμιση

Η ΕΔΕΕ δίνει μεγάλη έμφαση στον τομέα της δεοντολογίας της επικοινωνίας, μέσω της αυτοδέσμευσης των εταιριών του χώρου για την προστασία του καταναλωτή. Είναι ιστορικό γεγονός ότι, στην Ελλάδα, η ΕΔΕΕ πρωτοστάτησε στον τομέα αυτό. Ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης, που αποτελεί προσαρμογή του αντίστοιχου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, συντάχθηκε από την ΕΔΕΕ και υιοθετήθηκε από την ίδρυσή της. Το 1977 εκπονήθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των επιτροπών ελέγχου διαφήμισης σε συνεργασία με τον ΣΔΕ, ενώ οι δύο φορείς λειτουργούσαν από κοινού το σύστημα αυτοδέσμευσης και τις Επιτροπές του μέχρι και το τέλος του 2003.

Από τον Δεκέμβριο του 2003, την τήρηση του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας και τη λειτουργία του συστήματος αυτοδέσμευσης ανέλαβε το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), το οποίο ιδρύθηκε από την ΕΔΕΕ και τον ΣΔΕ.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ηθικής, η ΕΔΕΕ συμμετέχει σε διακλαδικά όργανα αυτορρύθμισης, τα οποία αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εταίρους. Τέτοια όργανα είναι η Αστική Εταιρία Ελέγχου Ερευνών Μέτρησης ΜΜΕ (ΕΕΕΜ-ΜΜΕ) και η Αστική Εταιρία Μέτρησης Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ).

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece