ΕΔΕΕ

Best Practices

Pitch Guide
Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) προχώρησαν στην έκδοση «Οδηγιών για τη Σχέση Πελάτη – Εταιρίας Επικοινωνίας και Καλών Πρακτικών στους Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα».

Η αμοιβή της εταιρίας επικοινωνίας
Ένας οδηγός διεθνών καλών πρακτικών για το πώς να αμείβετε την εταιρεία επικοινωνίας σας.

Green Guide 
Η ΕΔΕΕ δημιούργησε τον Πράσινο Οδηγό για τις Εταιρίες Επικοινωνίας, προσαρμόζοντας στα ελληνικά τον αντίστοιχο οδηγό της EACA (European Association of Communications Agencies). Πρόκειται για μια σειρά απλών (και στο μεγαλύτερο μέρος τους ανέξοδων) πρακτικών, ώστε κάθε εταιρία και κάθε εργαζόμενος του κλάδου μας να επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον.

Ο 12Λογος του Καλού Spec
Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που διατηρούν, συνέταξαν από κοινού έναν οδηγό καλών πρακτικών για τη διαδικασία των διαγωνισμών για την ανάθεση επικοινωνιακών λογαριασμών, τον «12λογο του καλού spec», αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στην Ευρώπη για το θέμα αυτό.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece