ΕΔΕΕ

Τομέας Διαφήμισης

Ο Τομέας Διαφήμισης αριθμεί σήμερα 27 εταιρίες μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Διαφήμισης αποτελείται από τους:
Μανόλης Παπαπολύζος DDB
Χριστίνα Χοχλακίδου FCBGnomi
Σάκης Μελισσάρης Frank & Fame
Θοδωρής Περδικάκης attp
Έφη Καρακίτσου Magnet

Σκοποί & Αρμοδιότητες του Τομέα Διαφήμισης είναι: 

- η προαγωγή και εμβάθυνση των καλών σχέσεων συνεργασίας με τα Μέσα και με τους διαφημιζόμενους 

- η ανάπτυξη και η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον Τομέα, η βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του χώρου

- η προώθηση οικονομικών θεμάτων των εταιριών μελών του Τομέα

- η προώθηση και κατοχύρωση του ρόλου των διαφημιστικών εταιριών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής των μαρκών

- η παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Τομέας μπορεί:

- να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές του κλάδου των διαφημιστικών εταιριών και των συναφών λειτουργιών, και να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, τις εταιρίες-μέλη, τους επαγγελματίες των εταιριών μελών καθώς και τους συνεργάτες τους σε Μέσα και διαφημιζόμενους.

- να επιδιώκει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου. 

- να μελετά, συντάσσει και προωθεί κανόνες πρακτικής και δεοντολογίας, για τον αυτοέλεγχο και περιορισμό των τυχόν αυθαιρέτων δραστηριοποιήσεων και εκδηλώσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή πρακτική.

- να προχωρεί σε διοργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων εν γένει.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece