ΕΔΕΕ

Ρόλος

Ο θεσμικός ρόλος της ΕΔΕΕ απορρέει από την εκπροσώπηση του κλάδου και των εταιριών μελών της απέναντι σε ενδιαφερόμενα κοινά και οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο ρόλος της ΕΔΕΕ ως συνομιλητή των αρμόδιων κρατικών και άλλων αρχών σχετικών με την επικοινωνία, καθώς και η συνεργασία της ΕΔΕΕ με φορείς όπως ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος, ο Σύλλογος Εταιριών Έρευνας & Δημοσκόπησης Αγοράς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ κ.λπ.

Η ΕΔΕΕ είναι αναμφίβολα η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση στην Ελλάδα καθώς συγκεντρώνει 95% του κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης αγοράς και περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους στις εταιρίες-μέλη της.

Λόγω αυτού του γεγονότος, από τη θέσπιση ήδη της συγκεκριμένης διάταξης, δηλαδή από το 1997 (και ακόμη προγενέστερα από το 1995 δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995), ανταποκρίνεται ανελλιπώς στην υποχρέωσή της να συμβάλει στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών του Δημόσιου Τομέα, έχοντας ορίσει, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 400 υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών – μελών της, ως εκπροσώπους της σε όλη την Ελλάδας.

H ΕΔΕΕ εκπροσωπεί τον κλάδο και στο εξωτερικό. Από το 1969 εκπροσωπεί την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ένωση εταιριών επικοινωνίας, την European Association of Communications Agencies (EACA). Μετά τη διεύρυνσή της, έγινε μέλος στη διεθνούς εμβέλειας ένωση των εταιριών Δημοσίων Σχέσεων, την International Communications Consultancy Organisation (ICCO), στη Federation of European Direct & Interactive Marketing (FEDMA), που εκπροσωπεί φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του άμεσου marketing και στο Integrated Marketing Communications Council Europe (IMCCE), που αποτελεί μετεξέλιξη του Promotional Marketing Council.

Η διοργάνωση δύο σημαντικών θεσμών, των Effie Hellas  και Ermis Awards, που στόχο έχουν να προβάλλουν και να συντελούν στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του κλάδου καθώς και των στελεχών του, αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ένωσης.

Το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της ΕΔΕΕ είναι το Ινστιτούτο Επικοινωνίας που επιδιώκει την ανάδειξη της επικοινωνίας και την προβολή της κοινωνικής της διάστασης. Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε από την ΕΔΕΕ και τέσσερα πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών), και αποτελεί έναν πρωτοπόρο φορέα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ της Ακαδημαϊκής κοινότητας και των κλάδων της Επικοινωνίας.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece