ΕΔΕΕ

Προνόμια- Οφέλη

 Τα βασικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρία επικοινωνίας -και τα στελέχη της-, από τη συμμετοχή της ως Μέλους στην ΕΔΕΕ, συνοψίζονται ως εξής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΥΡΟΣ
Τα αυστηρά κριτήρια διαδικασίας εισδοχής στην Ένωση διασφαλίζουν ότι κάθε Μέλος διακρίνεται τόσο για την επιχειρηματική του αυτοτέλεια και τη θέση του στο πεδίο της αγοράς, όσο και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες του. Επιπλέον, προϋποθέτουν ότι τηρεί αυστηρά τη δεοντολογία ως προς την προστασία του καταναλωτή και σέβεται την επιχειρηματική ηθική. Η αναγνώριση αυτών των παραμέτρων από το θεσμικό όργανο του κλάδου αποτελεί σημαντική  πιστοποίηση για κάθε νέο Μέλος της ΕΔΕΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Τα Μέλη της ΕΔΕΕ λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τους στις επαγγελματικές και κλαδικές εξελίξεις, καθώς και τη νομοθεσία. Η Ένωση παρέχει νομικές γνωμοδοτήσεις και helpnotes για θέματα κοινού ενδιαφέροντος,  καθώς και νομικές συμβουλές σε ειδικές περιπτώσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Τα Μέλη της ΕΔΕΕ, είτε ως εκπρόσωποι νομικού προσώπου, είτε ως φυσικά Μέλη, έχουν τη δυνατότητα  να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα, τα Συμβούλια και τις ad hoc Επιτροπές της Ένωσης με κορυφαία από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές των Τομέων. Μέσω της συμμετοχής τους σε αυτά, αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΔΕΕ σε μείζονα θέματα της ανάπτυξης του κλάδου και της επιχειρηματικής και επαγγελματικής λειτουργίας μέσα σε αυτόν.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μέσω των ενεργειών και των δράσεων της Ένωσης, οι επαγγελματίες της Επικοινωνίας δικτυώνονται ουσιαστικά με τους συναδέλφους τους στον κλάδο και με τους ομολόγους από τα ΜΜΕ,  τους Διαφημιζόμενους και τους λοιπούς εταίρους της αγοράς και της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την απόκτηση γνώσης, την ανταλλαγή απόψεων και τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργασιών.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η ΕΔΕΕ διενεργεί τακτικά έρευνες για σημαντικά ζητήματα του κλάδου, όπως το Census, το Salary Survey, το Sentiment Survey στους εργαζόμενους ή ad hoc, όπως η πρόσφατη έρευνα «Πόσο αρέσει η διαφήμιση που φτιάχνουμε σήμερα». Επίσης, διαμορφώνει είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τους εταίρους όπως ο ΣΔΕ και το ΣΕΕ καλές πρακτικές, που αφορούν σε ζητήματα του Κώδικα Δεοντολογίας ή τα pitches του ιδιωτικού τομέα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η ΕΔΕΕ διοργανώνει τους δύο κορυφαίους θεσμούς βραβείων στην Ελλάδα, για τον κλάδο. Τα Ermis Awards, σε ετήσια βάση, τα οποία βραβεύουν τη δημιουργικότητα στην Επικοινωνία και τα Effie Awards σε διετή βάση, τα οποία βραβεύουν την αποτελεσματικότητα στην Επικοινωνία. Τα Μέλη της ΕΔΕΕ, συμμετέχοντας στις Οργανωτικές και Κριτικές Επιτροπές, διαμορφώνουν τα κριτήρια ανάδειξης της καλής δουλειάς και επηρεάζουν ουσιαστικά την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, δικαιούνται ειδικών προνομίων στην τιμολογιακή πολιτική συμμετοχής στο διαγωνιστικό μέρος και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η αναβάθμιση της εικόνας του επαγγέλματος αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα των δράσεων της ΕΔΕΕ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η συνεχής και αδιάλειπτη εκπαίδευση των επαγγελματιών της Επικοινωνίας είναι ο sine qua non όρος για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση, είτε σε συνεργασία με το  Ινστιτούτο Επικοινωνίας, που αποτελεί τον εκπαιδευτικό της βραχίονα, είτε αυτόνομα, φροντίζει να διασφαλίζει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέρεται στα Μέλη της δωρεάν ή σε ειδικές τιμές.

Ενδεικτικά:

EACA Chats/Webinars - Δωρεάν
Forecomm_s - Δωρεάν
TrendWatching - Δωρεάν
Cannes Deconstructed - Δωρεάν
The Business of Creativity – Eιδικές τιμές

 

 

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece