ΕΔΕΕ

Τομέας Media Specialists

Ο Τομέας Media Specialists αριθμεί σήμερα 13 εταιρίες μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Media Specialists αποτελείται από τους:
Νίκος Σύμπουρας Tempo OMD Hellas
Τριαντάφυλλος Μαντάνης Universal Media
Πέτρος Καραχάλιος Dentsu Greece
Πέτρος Μπελεσάκος MediaCom

Media Specialists ονομάζονται οι εξειδικευμένες εταιρίες επικοινωνίας, που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και μέσα από ένα πλήθος μηχανισμών και ερευνών μεταφέρουν κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο μηνύματα κάθε μορφής, με οποιοδήποτε Μέσο που μπορεί να επικοινωνεί.

Σκοποί & Αρμοδιότητες του Τομέα Media Specialists

Ο Τομέας Media Specialists της ΕΔΕΕ είναι ο σύνδεσμος που ενώνει, ενισχύει και προωθεί τον κλάδο των εταιριών Media Specialists στην Ελλάδα:

- διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου των Media Specialists εδραιώνοντάς τον ως αναγνωρίσιμο και διακεκριμένο χώρο, ενισχύοντας την αξία, την ζήτηση και το κύρος των υπηρεσιών Media.
- εμπνέει, εδραιώνει και υποστηρίζει τις υψηλότερες επαγγελματικές προδιαγραφές ποιότητας και καινοτομίας στις εταιρίες, καθώς επίσης κανόνες δεοντολογίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για τον κλάδο.
- δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες-μέλη και στους επαγγελματίες των Media Specialists να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους παρέχοντάς τους τα μέσα και τις πληροφορίες που χρειάζονται και διαδίδοντας τις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές, ιδέες και εμπειρίες στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας.
- παρέχει στις εταιρίες-μέλη και στους επαγγελματίες των Media specialists ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης, συνεδρίων, ανταλλαγής πληροφοριών και ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
- εκπροσωπεί ή/και συμμετέχει σε επιτροπές εκπροσώπησης της Ένωσης, για θέματα που άπτονται των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη του Τομέα. 

Μεταξύ των βασικών σκοπών του Τομέα Media Specialists περιλαμβάνονται: 

- η δημιουργία προτύπων στην παροχή υπηρεσιών Media Specialists και η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωσή τους.
- η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στον Τομέα.
- η διαρκής αναγνώριση από την Πολιτεία, τη Διοίκηση και κάθε είδους κοινωνικό και οικονομικό φορέα ή οργανισμό της χρήσεως των υπηρεσιών των Media Specialists.
- η διεκδίκηση της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και η αξιοποίηση της συμμετοχής αυτής.
- η προαγωγή και εδραίωση καλών σχέσεων συνεργασίας με τα Μέσα και τους διαφημιζόμενους.
- η προώθηση των οικονομικών θεμάτων των εταιριών μελών του Tομέα.
- η διατύπωση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο και η διασφάλιση τήρησής τους.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece