ΕΔΕΕ

Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης (ΕΕΕΤ)

H μέτρηση της τηλεθέασης αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τους διαφημιζόμενους, τις διαφημιστικές εταιρείες και τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Στο πλαίσιο της εθελοντικής αυτορρύθμισης, στην ελληνική αγορά, όπως συμβαίνει και στις αντίστοιχες του εξωτερικού, λειτουργεί διακλαδικό όργανο για τον έλεγχο της έρευνας μέτρησης τηλεθέασης: H Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης (ΕΕΕΤ) έχει δημιουργηθεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Ερευνών Μετρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΕΕΜ-ΜΜΕ) και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της έρευνας μέτρησης τηλεθέασης στην Ελλάδα.  Η ΕΕΕΜ-ΜΜΕ έχει ιδρυθεί από την ΕΔΕΕ, το ΣΔΕ και το ΣΕΔΕΑ και λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση. 

Στόχος της ΕΕΕΤ είναι να οργανώνει την πραγματοποίηση ελέγχων ώστε να πιστοποιείται ότι η έρευνα τηλεθέασης διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της έρευνας αγοράς, τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ, ότι τηρούνται οι συμφωνημένες προδιαγραφές και οι προβλεπόμενες διαδικασίες στη λειτουργία της έρευνας.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece