ΕΔΕΕ

Αστική Εταιρία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ)

Η Αστική Εταιρία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής αποτελεί αστική εταιρία, μη κερδοσκοπική που δημιουργήθηκε, το 2005, από την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ) και την ΕΔΕΕ με σκοπό την ανάθεση σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο νέου, ενιαίου συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής δια της προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού, τον καθορισμό και επανακαθορισμό των προδιαγραφών της εν λόγω έρευνας, καθώς και την παρακολούθηση, εξέλιξη, έλεγχο και αξιοποίηση υπέρ του μέσου του ραδιοφώνου της έρευνας και των δεδομένων αυτής.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece