ΕΔΕΕ

Δομή-Οργάνωση

Το ανώτατο όργανο της ΕΔΕΕ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε χρόνο.

Η ΕΔΕΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το  οποίο εκλέγεται για θητεία δύο ετών. Σε αυτό, εκπροσωπούνται όλοι οι Τομείς ανάλογα με τον αριθμό των εταιριών μελών τους.

Με στόχο τη δυνατότητα εστίασης του κάθε κλάδου της επικοινωνίας στα θέματα που τον απασχολούν, κάθε Τομέας εκλέγει τη δική του Διοικούσα Επιτροπή, με διετή θητεία επίσης.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece