ΕΔΕΕ

Πίσω 16/6/2022

FORECOMM_s- Αποτελέσματα ΚΑ' Κύματος

Δείτε το report του 21ου κύματος της έρευνας FORECOMM_s, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά συγκρίσιμα στοιχεία με αυτό των είκοσι προηγούμενων κυμάτων.

Κατεβάστε το αρχείο
ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece