ΕΔΕΕ

Pitch Guide

Αυτό το έντυπο παρέχει οδηγίες, τόσο προς την εταιρία επικοινωνίας όσο και προς το διαφημιζόμενο του ιδιωτικού τομέα, για το πώς να οργανώσουν, να διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν σωστά μια διαδικασία διαγωνισμού η οποία θα οδηγήσει σε μια αποδοτική σχέση μεταξύ πελάτη και εταιρίας επικοινωνίας. Πρόκειται για οδηγίες και όχι για υποχρεωτικούς κανόνες. Στόχος είναι να βοηθήσουν και να ενημερώσουν και τα δύο μέρη τόσο για τις γενικές αρχές όσο και για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Παρόλο που το κείμενο συντάχθηκε από τη World Federation of Advertisers και τη European Association of Communications Agencies προκειμένου να εξυπηρετήσει αναθέσεις σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεμονωμένες χώρες, λειτουργώντας σαν ένας καλός «οδικός χάρτης». Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος το μετέφρασαν και το συνυπογράφουν από κοινού. Καλούν και ενθαρρύνουν τα μέλη τους να ακολουθούν τις προτεινόμενες οδηγίες, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθεί μια καλή πρακτική και στην ελληνική αγορά προς όφελος όλων. 

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece