ΕΔΕΕ

Πίσω 6/10/2009

Pitch Guide

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) προχώρησαν στην έκδοση «Οδηγιών για τη Σχέση Πελάτη– Εταιρίας Επικοινωνίας και Καλών Πρακτικών στους Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα».


Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) προχώρησαν στην έκδοση «Οδηγιών για τη Σχέση Πελάτη – Εταιρίας Επικοινωνίας και Καλών Πρακτικών στους Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα».

Οι δύο φορείς υιοθέτησαν, από κοινού, τον αντίστοιχο διεθνή οδηγό, ο οποίος παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη World Federation of Advertisers (WFA) και τη European Association of Communication Agencies (EACA). Το έγγραφο παρέχει οδηγίες προς τις εταιρίες επικοινωνίας και τους διαφημιζόμενους για το πώς να οργανώσουν, να διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν σωστά ένα spec. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές και για τα δύο μέρη, τόσο ως προς τις γενικές αρχές όσο και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece