ΕΔΕΕ

Πίσω 11/10/2023

TRANSFORMATIVE POWER OF AI

What is AI? | Online session από την ΕΔΕΕ

Εισηγητής: Δημήτρης Μακρής, AI Expert, ATCOM

 Introduction 

·        Welcome and Introduction 

·        Objective of the Speech 

·        Current Landscape

 Section 1: AI and Marketing – The NewFrontiers 

·        Defining AI in the MarketingContext 

·        AI Technology Stack forMarketers 

·        Real-World Examples of AI inMarketing 

Section 2: Data-Driven Strategies with AI 

·        Understanding Consumer Behaviorwith AI 

·        Predictive Analytics for FutureTrends 

·        AI-Enhanced Customer Service 

Section 3: Personalization and Creativity 

·        Hyper-Personalization with AI 

·        Content Creation and Curationwith AI 

·        AI and Design 

Conclusion 

Preparing for an AI-Driven Future

 Q&A

 Διάρκεια: ‘45

 ΔΩΡΕΑΝ για τα Μέλη ΕΔΕΕ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece