ΕΔΕΕ

Πίσω 23/5/2019

12λογος του καλού spec

Οδηγός καλών πρακτικών για τη διαδικασία των spec από την ΕΔΕΕ και τον ΣΔΕ

 Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που διατηρούν, συνέταξαν από κοινού έναν οδηγό καλών πρακτικών για τη διαδικασία των διαγωνισμών για την ανάθεση επικοινωνιακών λογαριασμών, τον «12λογο του καλού spec», αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στην Ευρώπη για το θέμα αυτό.

 Τα spec αποτελούν την πλέον συνήθη πρακτική για την επιλογή νέου επικοινωνιακού συνεργάτη ή για την επιβεβαίωση μίας υπάρχουσας συνεργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η ΕΔΕΕ στα μέλη της για τον τρόπο που υλοποιούνται τα spec στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο περιθώριο εκπαίδευσης και βελτίωσης των metrics.

 Η διαδικασία των spec κοστίζει σε χρόνο και χρήμα και επηρεάζει την εικόνα των εταιρειών που συμμετέχουν. Στον «12λογο του καλού spec» παρουσιάζονται συνοπτικά και με εύληπτο τρόπο όλα τα στάδια και οι παράμετροι της διαδικασίας ενός spec, καθώς και  προτεινόμενη προσέγγιση, τόσο για τους διαφημιζόμενους, όσο και για τα  agencies.

 «Στον ΣΔΕ, πιστεύουμε στην αξία της αυτοδέσμευσης για τη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς. Mε απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία των συναλλαγών, προτείνουμε στα μέλη μας, κάθε φορά που βρίσκονται σε διαδικασία spec, να λειτουργούν με βάση την ηθική, να ανατρέχουν στο «12λογο του καλού spec» και να απαιτούν το ίδιο και από την πλευρά των εταιρειών επικοινωνίας» τόνισε ο κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης, Πρόεδρος του ΣΔΕ.

 Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΕ κ. Μανόλης Παπαπολύζος, δήλωσε ότι «Οι καλές πρακτικές θέτουν ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο μέτρου και λογικής. Είναι προς το συμφέρον όλων μας, διαφημιζόμενων και εταιρειών επικοινωνίας, να λειτουργούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζουμε μια λογική και αξιοπρεπή διαδικασία spec και να μπορούμε να εστιάσουμε αποτελεσματικά στα ζητούμενα που έχουν πραγματική αξία για το brand και για την υπό διερεύνηση  συνεργασία».

 Σημειώνεται ότι και οι δύο ενώσεις έχουν αποστείλει τον Οδηγό στα μέλη τους, ενώ επισημαίνουν ότι η υιοθέτησή του στην πράξη, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των συναλλασσομένων μερών.

  

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece