ΕΔΕΕ

Πίσω

DIGITAL MINDS

DIGITAL MINDS

Γενικά Στοιχεία

Τομέας: Συνεργαζόμενα Μέλη - IMC (Integrated Marketing Communications)
Διεύθυνση: Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
Πόλη: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106800795
Email: kostasc@digitalminds.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Χαμαλίδης
Ιστότοπος: www.digitalminds.com/
ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece