Τομέας Διαφήμισης

Ο Τομέας Διαφήμισης αριθμεί σήμερα 30 εταιρίες μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Διαφήμισης αποτελείται από τους:

Μανόλης Παπαπολύζος (DDB)
Χριστίνα Χοχλακίδου (FCBGnomi)
Έφη Καρακίτσου (Magnet)
Θανάσης Παπαθανασίου (Frank & Fame)
Βαγγέλης Δαβιτίδης (4 Wise Monkeys)

Σκοποί & Αρμοδιότητες του Τομέα Διαφήμισης είναι:

- η προαγωγή και εμβάθυνση των καλών σχέσεων συνεργασίας με τα Μέσα και με τους διαφημιζόμενους
- η ανάπτυξη και η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον Τομέα, η βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του χώρου
- η προώθηση οικονομικών θεμάτων των εταιριών μελών του Τομέα
- η προώθηση και κατοχύρωση του ρόλου των διαφημιστικών εταιριών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής των μαρκών
- η παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Τομέας μπορεί:

- να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές του κλάδου των διαφημιστικών εταιριών και των συναφών λειτουργιών, και να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, τις εταιρίες-μέλη, τους επαγγελματίες των εταιριών μελών καθώς και τους συνεργάτες τους σε Μέσα και διαφημιζόμενους.
- να επιδιώκει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου.
- να μελετά, συντάσσει και προωθεί κανόνες πρακτικής και δεοντολογίας, για τον αυτοέλεγχο και περιορισμό των τυχόν αυθαιρέτων δραστηριοποιήσεων και εκδηλώσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή πρακτική.
- να προχωρεί σε διοργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων εν γένει.