Αρχείο Κατάθεσης Δημιουργικών Ιδεών/ Creative RegistryΓια το Creative Registry, μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την καταθέσετε, μαζί με το σφραγισμένο υλικό, στη γραμματεία του ΟΠΔΔΕ, Υπερείδου 7, 105 58 Αθήνα, τηλ.: 210-3246.215.