Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΕ

Στην τελευταία του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε θέματα σχετικά με τα Ermis Awards.
Με αφορμή την αποχή της Ogilvy, επισημαίνονται τα εξής.