Προστασία προσωπικών δεδομένων

Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ενωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας Ελλάδος δημιούργησε την ακόλουθη δήλωση, η οποία αποτελεί τη συμμόρφωση της ΕΔΕΕ με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ακόλουθη δήλωση αφορά σε όποιες πληροφορίες συλλέγονται στις σελίδες του site αυτού.

Η φόρμα επικοινωνίας του site μας ζητά από τους χρήστες προσωπικά στοιχεία για τηλεφωνική επικοινωνία (όπως όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο).Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ενωση Εταιριών Διαφήμισης Επικοινωνίας Ελλάδος για την επικοινωνία με το χρήστη, με στόχο την ενημέρωσή του.

Η Ενωση Εταιριών Διαφήμισης Επικοινωνίας Ελλάδος δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτες εταιρείες, για επικοινωνία οποιασδήποτε μορφής.