Employment Facilitation


Μια πρωτοβουλία  της ΕΔΕΕ για  τους ανθρώπους του χώρου της Επικοινωνίας που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας


Η ΕΔΕΕ αναγνωρίζοντας την μεγάλη κρίση που υφίσταται ο κλάδος της επικοινωνίας, η οποία  αντανακλάται στη μείωση των θέσεων εργασίας, προχωρά στην πρωτοβουλία Employment Facilitation, που στόχο έχει να συντηρήσει την σχέση των στελεχών που βρίσκονται εκτός αγοράς με τον κλαδικό τους φορέα, μέσω δύο δράσεων, αρχικά:

- Δημιουργία directory βιογραφικών 
- Κατάρτιση και εκπαίδευση
    

Η πρώτη δράση αφορά στη δημιουργία directory στο site της ΕΔΕΕ με βιογραφικά στελεχών της αγοράς της Διαφήμισης και Επικοινωνίας, που δεν έχουν μόνιμη απασχόληση, αλλά έχουν οπωσδήποτε εργασιακή εμπειρία στον κλάδο.

Δημιουργείται, έτσι, μια διαδικτυακή κοινότητα μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου της επικοινωνίας που θα επιτρέψει την:

- Άμεση επαφή των εταιριών - Μελών της ΕΔΕΕ με τα έμπειρα στελέχη της αγοράς για περιπτώσεις προσλήψεων νέων στελεχών, ανάληψης λογαριασμών που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή ένταξης στην ομάδα στελεχών, που φέρνουν συμπληρωματική προς την υπάρχουσα εμπειρία.

- Επικοινωνία μεταξύ των ίδιων των στελεχών, εφόσον το επιθυμούν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συνέργιες, συνεργασίες ή ανταλλαγές απόψεων μεταξύ τους, αλλά και να βοηθήσει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δικτύωση τους στην αγορά γενικά.


Το directory που θα τηρείται εσωτερικά στην ΕΔΕΕ και δεν θα είναι προσβάσιμο από τρίτους, θα πρέπει να  εμφανίζει οπωσδήποτε:
- Ονοματεπώνυμο του επαγγελματία
- Σύντομο Επαγγελματικό Προφίλ (μέχρι 150 λέξεις) το οποίο γράφει το ίδιο το στέλεχος και συμπυκνώνει την εμπειρία και τα πλεονεκτήματά του
- Συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία
-  Κατηγοριοποίηση ανάλογα την ειδικότητα του στελέχους

    1. Senior agency management (all disciplines)

    2. Account management (all disciplines – all levels)

    3. Creative development (all disciplines – all levels)

    4. Other positions (πχ administration, traffic, finance)

- Επιθυμητό τρόπο εργασίας (full-time, part-time, project-based, εξωτερικός σύμβουλος)
- Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στέλνει το url για τυχόν προφίλ του στο linkedin.

Τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται στο  employment.facilitation@edee.gr

Η ΕΔΕΕ θα απαντά σε αιτήματα εταιριών - Μελών της, που ενδιαφέρονται να καλύψουν κενές θέσεις για μόνιμη ή μερική απασχόληση, αποστέλλοντας τα αντίστοιχα βιογραφικά.


H δεύτερη δράση έχει στόχο να υποστηρίξει τα στελέχη στην καλύτερη δυνατή παρουσίαση της εμπειρίας τους, αλλά και τη γενικότερη προσπάθειά τους για εύρεση νέας εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΔΕΕ διοργανώνει έναν κύκλο τριών εργαστηριών (workshops)  με θέμα «Μεθοδολογία και Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας σήμερα».

Αναλυτικότερα:

1. Ανάπτυξη βιογραφικού σημειώματος μετά από κάποια χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας: Εδώ θα αναλυθεί η στρατηγική με βάση την οποία η επαγγελματική εμπειρία αποτυπώνεται σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή με τρόπο ώστε να απαντά στις σημερινές ανάγκες ενός εργοδότη. Θα συζητηθεί ο τρόπος διαμόρφωσης του σύντομου επαγγελματικού προφίλ των συμμετεχόντων, η παρουσίαση γνώσης και δεξιοτήτων, αρμοδιοτήτων, αποτελεσμάτων και άλλων στοιχείων που κάνουν το βιογραφικό σημείωμα να είναι ολοκληρωμένο και, ταυτόχρονα, περιεκτικό.

2.  Αναζήτηση εργασίας: Βήματα και τεχνικές: Η εύρεση νέας εργασίας σήμερα είναι αποτέλεσμα τόσο συγκυρίας, όσο και σωστής μεθοδολογίας, στόχευσης και στρατηγικής.  Εδώ θα αναλυθεί η λογική της δικτύωσης και της εύστοχης προσέγγισης  πιθανών εργοδοτών, καθώς και οι πρακτικές που επιτρέπουν σ’ έναν υποψήφιο να ξεχωρίζει.

3.  Η Επαγγελματική Συνέντευξη: Προετοιμασία και Πρακτική: Το να γνωρίζουμε πώς θα παρουσιάσουμε την εμπειρία μας σε 5, 15 ή 45 λεπτά, ανάλογα με το ποιόν έχουμε απέναντί μας είναι κρίσιμης σημασίας σε αυτή την προσπάθεια. Είτε έχουμε απέναντί μας ένα στέλεχος  που μας παίρνει επαγγελματική συνέντευξη, είτε μιλάμε με φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, προμηθευτές ή παλιούς συναδέλφους, πρέπει να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την επαγγελματική μας ταυτότητα εύκολα, στοχευμένα και ξεκάθαρα, χωρίς κομπιάσματα ή αμήχανες σιωπές.

Για τις ανάγκες των τριών εργαστηρίων θα χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία και θα δοθεί υλικό (για παράδειγμα, σκελετός και δείγμα βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών, επαγγελματικού προφίλ ή φόρμες συλλογής και οργάνωσης στοιχείων), ενώ θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις role-playing και μικρές παρουσιάσεις συμμετεχόντων με ενότητες feedback και ανοιχτής συζήτησης.


Εισηγήτρια: Άννα Μαρία Χρονοπούλου, Manager, ICAP Advisory, Human Capital Consutling, Υπεύθυνη προγράμματος επανατοποθέτησης εργαζομένων (outplacement) και Σύμβουλος Επαγγελματικής Καθοδήγησης στο Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης για Γυναίκες Women for Life.

Το κόστος συμμετοχής στα εργαστήρια αυτά που θα διεξαχθούν σε μικρές, κλειστές ομάδες, θα καλυφθεί από την ΕΔΕΕ, για τον πρώτο κύκλο, ενώ σε περίπτωση ενδιαφέροντος για επόμενους κύκλους, θα υπάρξει ειδική χαμηλή τιμή.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού συμμετεχόντων στα εργαστήρια, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου στο  employment.facilitation@edee.gr, αναγράφοντας:

• ονοματεπώνυμο
• e-mail
• τηλέφωνο
• χρόνο εμπειρίας στον κλάδο της Επικοινωνίας
• σε ποιες/ποια  εταιρίες/α Μέλη της ΕΔΕΕ έχετε εργασθεί